ตำแหน่งงาน

Programmer

• สามารถพัฒนาระบบ ทดสอบ และแก้ไขปัญหา ด้วยภาษา ASP.NET (VB,C#), PHP หรือ Oracle Developer
• มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำงานของฐานข้อมูล (MySQL,MS SQL Server,Oracle)
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
• เพศชาย/หญิง
• อายุ 21-35
• ความสามารถ Programming : Vb.net ,C#.Net อย่างน้อย 1 อย่างขึ้นไป หากเป็น PHP, XML, JavaScript, CSS, HTML5, JSON, AJAX, jQuery, Crystal Report จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ประสบการณ์ทำงาน 0 - 2 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
• การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถขับรถยนต์ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถออกต่างจังหวัดได้ (อาจจะต้องไปตามไซต์งานต่างๆ)

Accounting officer

• บันทึกรายการทางบัญชีด้านซื้อ,ด้านขาย,ด้านจ่าย และด้านรับ
• เพศไม่จำกัด
• อายุ 20-25 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบัญชี
• มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์
• มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น
• มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 1-2 ปีขึ้นไป
• สามารถใช้โปรแกรมบัญชี EXPRESS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office , Excel และ Internet ได้คล่อง
• มีความอดทนและความรับผิดชอบสูง

IT Support Engineer

• สามารถซ่อมอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์,ติดดั้งคอมพิวเตอร์ได้
• มีความรู้เรื่องระบบIT
• ออกต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว
• เพศชาย อายุ 19 ปีขึ้นไป
• ปวส - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์, IT.
• สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ

• บริการรถรับส่งพนักงาน (เฉพาพนักงานไปปฏิบัติงานประจำโรงงานราษฎร์นิยม)
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
• สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสังคม
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั่น จำกัด
โทร : 095 369 6721
E-mail :