ออกแบบ ผลิต จัดจำหน่าย รถทางด้านการแพทย์

SUPRERA INNOVATION

บริษัทฯ ออกแบบ ผลิต จัดจำหน่าย รถทางด้านการแพทย์ เช่น รถพยาบาลฉุกเฉินประเภทรถตู้ รถพยาบาลฉุกเฉินประเภทรถกระบะ รถเอกซเรย์ (Digital X Ray Van) เป็นต้น

ยานพาหนะบริการทางการแพทย์

สินค้าบัญชีนวัตกรรมไทย

บริษัทฯ ได้ออกแบบพัฒนาเทคโนโลยีรถทางด้านการแพทย์ และได้รับการขึ้นทะเบียน บัญชีนวัตกรรมไทย ดังนี้

1) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ
2) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพพร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง
รายละเอียดเพิ่มเติม
1) รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
2) รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขนาดเล็ก สะดวกในการเคลื่อนย้าย โครงสร้างห้องน้ำหนักเบา ใช้วัสดุป้องกันรังสีมาทดแทนตะกั่ว มีความแข็งแรง ภายในห้องตรวจเคลือบสารนาโนต้านจุลชีพ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Robotic Medicine Ordering System

ข่าวประชาสัมพันธ์

สุพรีร่าฯ ร่วมงาน BCG Health Tech Thailand 2021

สุพรีร่าฯ ร่วมงาน BCG Health Tech Thailand 2021

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานแถลงข่าวส่งมอบเปลปกป้อง (PETE)

งานแถลงข่าวส่งมอบเปลปกป้อง (PETE)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งมอบรถพยาบาลให้กับ สสจ.พิจิตร

ส่งมอบรถพยาบาลให้กับ สสจ.พิจิตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

รู้จัก SUPRERA INNOVATION

พันธมิตรทางธุรกิจ