รหัส 03040002

  • Slider Image

รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ (รหัส 03040002)

โครงสร้างของรถพยาบาลตามผลงานนวัตกรรมนี้ได้ถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรงที่มีการทดสอบการพลิกคว่ำตามมาตรฐานสากล มีน้ําหนักเบาจากการผลิตด้วยวัสดุคอมโพสิต (วัสดุคอมโพสิท คือ การนําเอาวัสดุที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ตั้งแต่ 2 ชนิดหรือมากกว่ามาประกอบกัน สร้างเป็นวัสดุที่มีโครงสร้างใหม่)

โครงสร้างห้องโดยสารรถพยาบาลมีลักษณะเป็นแบบโมดูล ทําให้สามารถลดระยะเวลาในการผลิตรถพยาบาลได้

ภายในห้องโดยสารมีการเคลือบด้วยสารเคลือบผสมอนุภาคนาโนของเงินในปริมาณที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรียภายในห้องโดยสารพยาบาล เพื่อลดการติดเชื้อของผู้ป่วยและบุคลากรในรถพยาบาล

รายการบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 03040002 มีดังนี้

1) รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดเล็ก (ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ)
2) รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง
3) รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดใหญ่
4) รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดเล็ก (ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ) พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง
5) รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลางพร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง
6) รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดใหญ่พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง

ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อฝ่ายขาย