รหัส 03040003

  • Slider Image

รถเอกซเรย์เคลือบสารนาโนต้านจุลชีพ (รหัส 03040003)

เป็นรถเอกซเรย์ที่ออกแบบให้มีขนาดเล็ก ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่เป็นรถบัสขนาดใหญ่เนื่องจากต้องแบกรับน้ำหนักรถค่อนข้างมากจากตะกั่วที่ใช้เป็นวัสดุป้องกันรังสี ทําให้เกิดความไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายและการหาพื้นที่จอดเพื่อให้บริการ บริษัทฯ จึงได้ออกแบบรถเอกซเรย์ให้มีขนาดเล็กลงแต่ยังมีความสามารถในการใช้ตรวจสุขภาพเทียบเท่ากับรถเอกซเรย์ขนาดใหญ่ มีความสะดวกในการขับขี่เคลื่อนย้ายและจอดให้บริการ รวมทั้งโครงสร้างห้องที่มีน้ำหนักเบาเนื่องจากมีการใช้วัสดุป้องกันรังสีที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นมาทดแทนตะกั่ว แต่ยังมีความสามารถในการป้องกันรังสี มีความแข็งแรงพอที่จะรับแรงกระทําในกรณีเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ และภายในห้องตรวจสุขภาพเคลือบด้วยสารเคลือบอนุภาคระดับนาโน เพื่อการยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อฝ่ายขาย