งานแถลงข่าวส่งมอบเปลปกป้อง (PETE)

สุพรีร่า อินโนเวชั่น ร่วมมือกับ MTEC ส่งมอบเปลความดันลบ (PETE) ให้ รพ. ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID 19

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2564 นาย ไกร กาญจนวตี กรรมการบริหารบริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั่น จำกัด ได้ร่วมงานแถลงข่าวส่งมอบเปลความดันลบให้กับโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ต่อสู้ COVID 19 ภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนการวิจัยกับศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. ในการพัฒนาและผลิตเปลความดันลบ (PETE) เปลปกป้อง สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID 19

ลักษณะของเปลออกแบบเป็นแคปซูลไร้โลหะที่พับเก็บได้ เคลื่อนย้ายสะดวก ติดตั้งบนเตียงเข็นหรือเปลได้ มีช่องถุงมือสำหรับทำหัตถการ 6 จุด มีความแข็งแรงและปลอดภัยด้วยระบบสร้างความดันลบและควบคุมการไหลเวียนอากาศภายในเปล สามารถนำผู้ป่วยเข้าเครื่องเอกซเรย์ - CT Scan ขณะอยู่บนเปลได้ โดยผ่านการทดสอบคุณภาพ ISO 14644 แล้ว

สำหรับโรงพยาบาลที่ได้รับมอบเปลความดันลบ - เปลปกป้อง (PETE) ได้แก่

1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2. โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 ของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กทม.
3. มูลนิธิรวมน้ำใจ (คลองเตย) กทม.
4. โรงพยาบาลวิภาวดี กทม.
5. โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา

ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID 19 ปลอดภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย

Spread the word. Share this post!