ระบบคัดแยก ส่งต่อ โควิด เคลื่อนที่เร็ว

ระบบคัดแยก ส่งต่อ ผู้ป่วย COVID-19 เคลื่อนที่เร็ว

ระบบคัดแยก ส่งต่อ ผู้ป่วย COVID-19 เคลื่อนที่เร็ว โดยมีจุดเด่นในการเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายและตรวจคัดกรองได้อย่างรวดเร็ว สามารถคัดแยกผู้ติดเชื้อ COVID-19 แบ่งตามระดับความรุนแรงของอาการ สีเขียว สีเหลือง สีแดง ด้วยระบบ Digital X-ray ทราบผลได้ทันที ภายใต้แนวคิด One Stop Service บนรถตรวจ Digital Rapid COVID X-ray + ATK ที่ภายในรถเคลือบด้วยสารเคลือบผสมอนุภาคนาโนของเงิน มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคลากรด่านหน้าที่ให้บริการการตรวจ

สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในระดับสีเหลือง หรือสีแดง จะถูกเคลื่อนย้ายโดย เปลปกป้อง (PETE) ซึ่งเป็นเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค เพื่อส่งไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลโดยรถ Rapid COVID Ambulance ที่ภายในรถเคลือบด้วยสารเคลือบผสมอนุภาคนาโนของเงิน ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้ป่วย

ระบบคัดแยก ส่งต่อ ผู้ป่วย COVID-19 เคลื่อนที่เร็วนี้ จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ทุกโรงงาน ทุกธุรกิจต่างๆ สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 สำหรับท่านผู้ชม หน่วยงาน/องค์กร ที่สนใจระบบดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดข้างล่าง

ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อฝ่ายขาย