สุพรีร่า อินโนเวชั่น จัดแสดง ระบบตรวจคัดแยก ส่งต่อผู้ป่วย COVID-19 เคลื่อนที่เร็ว ในงาน BCG Health Tech Thailand 2021

  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

บริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั่น จำกัด ได้ร่วม แสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการแพทย์ ในงาน BCG Health Tech Thailand 2021 เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ในการจัดงานครั้งนี้ได้จัดในรูปแบบ Hybrid Event โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ยังสถานที่จัดงานจริง หรือในรูปแบบ 3D Virtual Exhibition โดยคลิก Healthtech Thailand เพื่อเข้าสู่ Virtual Booth

ภายในงานนี้ บริษัทฯ ได้จัดแสดง ระบบคัดแยก ส่งต่อ ผู้ป่วย COVID-19 เคลื่อนที่เร็ว โดยมีจุดเด่นในการเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายและตรวจคัดกรองได้อย่างรวดเร็ว สามารถคัดแยกผู้ติดเชื้อ COVID-19 แบ่งตามระดับความรุนแรงของอาการ สีเขียว สีเหลือง สีแดง ด้วยระบบ Digital X-ray ทราบผลได้ทันที ภายใต้แนวคิด One Stop Service บนรถตรวจ Digital Rapid COVID X-ray + ATK ที่ภายในรถเคลือบด้วยสารเคลือบผสมอนุภาคนาโนของเงิน มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคลากรด่านหน้าที่ให้บริการการตรวจ

สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในระดับสีเหลือง หรือสีแดง จะถูกเคลื่อนย้ายโดย เปลปกป้อง (PETE) ซึ่งเป็นเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค เพื่อส่งไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลโดยรถ Rapid COVID Ambulance ที่ภายในรถเคลือบด้วยสารเคลือบผสมอนุภาคนาโนของเงิน ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้ป่วย

ระบบคัดแยก ส่งต่อ ผู้ป่วย COVID-19 เคลื่อนที่เร็วนี้ จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ทุกโรงงาน ทุกธุรกิจต่างๆ สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 สำหรับท่านผู้ชม หน่วยงาน/องค์กร ที่สนใจระบบดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 093 189 1299 หรือ 02 434 0040 ตลอดจนทุกช่องทางติดต่อ Online ภายใน Website นี้

Spread the word. Share this post!